my girl like shoes, Just like my Chevy do, that’s why I say she built like my chevy #gorillazoe #nowplaying #shejustlikemychevy #shorty #slammed #stance #chevy #silverado #oxnard #cali #minitruckin?

my girl like shoes, Just like my Chevy do, that’s why I say she built like my chevy #gorillazoe #nowplaying #shejustlikemychevy #shorty #slammed #stance #chevy #silverado #oxnard #cali #minitruckin?

  1. chrisdopeness reblogged this from david2v
  2. everardo1993 reblogged this from noewol
  3. noewol reblogged this from david2v
  4. david2v posted this